High Mountain Sampling za nami!

Zakończyliśmy właśnie sezon badań entomofauny wysokogórskiej Tatrzańskiego Parku Narodowego, w ramach zadania High Mountain Sampling.

Zakończyliśmy właśnie sezon badań entomofauny wysokogórskiej Tatrzańskiego Parku Narodowego, w ramach zadania High Mountain Sampling w projekcie UE Horizon Europe „Biodiversity Genomics Europe”. Dzięki współpracy z Działem Naukowym TPN oraz ofiarnej pracy leśników i strażników parkowych udało się zgromadzić ponad 200 zbiorczych prób owadów z 10 pułapek Malaise rozstawionych na pięciu wysokościach od Łysej Polany (970 m npm) do Doliny Za Mnichem (1788 m npm). Nie obyło się bez przygód. Akcję zaczynaliśmy z wiosennymi śnieżycami i roztopami, a zakończyliśmy z pierwszym atakiem zimy. Pułapki z większym lub mniejszym sukcesem opierały się zakusom tatrzańskich niedźwiedzi. Straty były jednak niewielkie. Akcja spotkała się również z żywym zainteresowaniem turystów odwiedzających rejon Morskiego Oka. Zebrane próby są obecnie katalogowane i niebawem wyruszą w podróż na Wyspy Kanaryjskie, gdzie razem z próbami z innych łańcuchów górskich w Europie, będą poddane badaniom genetycznym. Z niecierpliwością czekamy na wyniki i dalsze etapy analiz. Z pewnością jeszcze o tym napiszemy.