Szkolimy się podczas „Train the Trainers” w Salonikach (Grecja), zorganizowanym w ramach projektu UE Horyzont Europa "BGE: Biodiversity Genomics Europe".

Szkolimy się podczas „Train the Trainers” w Salonikach (Grecja), zorganizowanym w ramach projektu UE Horyzont Europa "BGE: Biodiversity Genomics Europe".

W zeszłym tygodniu sporo się działo. Część z nas była w Tatrach, ale silna reprezentacja naszej Katedry (Tomasz Mamos, Tomasz Rewicz, Łukasz Trębicki) uczestniczyła też w kursie „Train the Trainers” w Salonikach (Grecja), zorganizowanym w ramach projektu UE Horyzont Europa "BGE: Biodiversity Genomics Europe". Podstawowym celem kursu było przygotowanie i przetestowanie programu kursu, który następnie będzie wykorzystywany przez nowo wyszkolonych instruktorów do prowadzenia kolejnych sesji szkoleniowych w instytucjach partnerskich BGE. Kurs obejmował zarówno pracę w laboratorium molekularnym, skupiającą się na izolacji materiału do badań genomowych oraz sekwencjonowaniu barkodów DNA za pomocą Oxford Nanopore Technologies, jak i bioinformatyczną analizę danych. Zdobyte doświadczenia wykorzystamy nie tylko do wzbogacenia "know how" w naszej Katedrze ale także podzielimy się z nią z partnerami w sieci Polish Barcode of Life.

111

[[

[[

[[

[[

[

[